V současné době zaměstnáváme více jak 50% osob se zdravotním postižením.
Můžeme tedy svým zákazníkům poskytovat náhradní plnění.

Proč hovoříme o náhradním plnění

O náhradním plnění hovoříme v souvislosti s ust. § 81 zákona o zaměstnanosti, který stanovuje, že každý zaměstnavatel, který zaměstnává více jak 25 zaměstnanců, musí z celkového počtu svých zaměstnanců zaměstnat 4% zaměstnanců se zdravotním postižením.Tento povinný podíl může plnit třemi způsoby:

1/ zaměstnáváním osob se zdravotním postižením v pracovním poměru,

2/ odvodem do státního rozpočtu,
nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech 1) až 3).

3/ odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, se kterými Úřad práce uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele (§ 78), nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám,

V případě zájmu o schůzku a další informace neváhejte informovat našeho obchodního zástupce paní Vlastu Vítovou.

Volejte

+420 608 672 909

Copyright © 2013 Gatebo.cz